Tiểu sử

THÔNG TIN CHUNG

Đây là một dự án xã hội phi lợi nhuận được tạo ra với niêm tin rằng một trong những giá trị căn bản nhất của con người là lòng nhân ái. Dự án mong muốn là nơi người có tấm lòng hảo tâm dễ dàng tìm ra các địa chỉ cần sự giúp đỡ. Người có hoàn cảnh đáng thương hoặc biết các trường hợp đáng thương cần làm gì để có được sự giúp đỡ.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

  • Tầm nhìn: Trẻ em nghèo được đến trường, có công việc tốt để xây dựng và phát triển quê hương.
  • Sứ mệnh: Chúng tôi hỗ trợ về việc xây trường học, hướng nghiệp, trao học bổng, trao phương tiện đi học để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể phát huy tốt nhất mọi tiềm năng thông qua giáo dục từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

HOẠT ĐỘNG

Cho đến thời điểm này chúng tôi đã thực hiện được 27 chương trình từ thiện lớn và nhỏ. Mỗi năm chúng tôi có 2 chương trình lớn được tổ chức và hơn 3 chương trình được tổ chức hàng tháng.

Xem thêmThu gọn lại