Tiểu sử

Ông là người Thầy của nhiều thế hệ Doanh Nhân, CEO và Cán Bộ Công Chức. Với tâm huyết đã đem sức lực và trí tuệ của mình nhằm cống hiến hoài bảo cho xã hội ngày càng phát triển để theo kịp các nước tiên tiến.   Vì thế , Nhà Tư  vấn Mộc Quế đã không ngừng làm việc  và giảng dạy các lớp học trên online và 6 kênh youtube về Quản trị, Xây dựng thương hiệu, Nghệ thuật làm giàu, Các kỹ năng mềm, Kỹ Năng Điều Hành Tác Nghiệp , Nâng Cao Chỉ Số Cạnh Tranh Cấp Tỉnh, CEO, Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, ...; Tư vấn cho hàng trăm Doanh nhân, Doanh nghiệp về Chiến lược đầu tư, kinh doanh, Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, Truyền thông doanh nghiệp.....Là người đầu tiên xây dựng Làng Mới - Phong trào Sae-Maul-UNDong (Korea) cho việc xây dựng Nông thôn mới tại Việt Nam (2007 - 2015), Thành công nhất tại Hà Tĩnh 10 năm qua. 

Đặc biệt, ông là người luôn trăn trở các vấn đề: Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Xây dựng Văn hóa Gia đình Doanh nhân.... Ông là tác giả đồng thời là giảng viên chính của nhiều chương trình về Xây dựng Văn hóa cơ sở, Xây dựng Văn hóa Gia Đình, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, ... do TP.HCM và các tỉnh lân cận tổ chức. Ông là Chuyên Gia - Nhà Tư Vấn Cao Cấp và Giảng viên cho nhiều chương trình của Liên Đoàn Đô Thị Canada (MPED – FCM – ACVN), về Quản Trị Đô Thị, Văn Minh Đô Thị, Xây Dựng Thương Hiệu Thành Phố, 16 Chuyên Đề Kinh Tế Đô Thị,  …. 

Ông còn là tác giả của 3 cuốn sách giàu tính nhân văn và thực tiễn, đó là: "9 KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP"  "XÂY DỰNG  VĂN HÓA GIA ĐÌNH DOANH NHÂN"  và "MỘC QUẾ & NHỮNG NGƯỜI BẠN"

Ông còn là Cố vấn cho các tỉnh Hà Tĩnh, TP.Thái Nguyên, Đồng Tháp - Cao Lãnh, TP.HCM .....trong  chiến lược phát triển kinh tế Đô thị do ACVN Tài trợ. 

Hiện nay: Ông là Phó Tổng Biên Tập Tạp Chí Môi Trường - Kiêm Chủ Tịch Phân Viên Nghiên Cứu BIO – NANO – MQA Tại Tp. HCM. Đồng thời tiếp tục Cố Vấn Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh - Kiêm nhiệm lãnh đạo hội đồng một số đơn vị Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế.

Xem thêmThu gọn lại