Tiểu sử

HÀNH TRÌNH 55 NĂM GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN
NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU TUỒNG VIỆT NAM
(Tham khảo tư liệu Nhà hát Tuồng Việt Nam)

Khắc Duyên - Biên kịch sân khấu 

Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam

Nhà hát Tuồng Việt Nam, tiền thân là Đoàn Tuồng Bắc vốn đã có từ lâu đời và biểu diễn phổ biến khá rộng rãi chẳng những ở các vùng nông thôn  mà ở các đô thị lớn ở phái bắc như:  Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định,Vinh ...Và những rạp Tuồng có tên tuổi như: Quảng Lạc, Sán Nhiên Đài quanh năm diễn Tuồng.
Do điều kiện vật chất của xã hội phong kiến lâu đời kiểu Á Đông đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của sân khấu Tuồng. Nghệ thuật Tuồng và nghệ sĩ Tuồng luôn  bị chế độ thực dân, phong kiến khinh bạc, coi “đào, kép “ là “ xướng ca vô loài “; đặt địa vị ca hát dưới kẻ cùng đinh. Ây thế mà nó vẫn sống, vẫn tồn tại. Nó sống được chính là nhờ bàn tay đum bọc và yêu thích vô hạn của nhân dân; nhờ các thế hệ diễn viên “ Sinh vì nghệ, tử vì nghệ” ; nhờ có đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng mới có đủ sức nhiệm mầu để các thế hệ diên viên nối tiếp nhau chuyển tải những lớp phù sa bồi đắp nên mảnh đất phì nhiêu của nghệ thuật sân khấu Tuồng.

Xem thêmThu gọn lại