Đào Anh Khánh trình diễn ở Hope Box Angel Hanoi
15557     1
Xuất bản 26 tháng 11, 2016
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh trình diễn ở Hope Box Angel Hanoi. Với nghệ thuật trình diễn Art, không phải khán giả nào cũng tiếp nhận được nhưng với những ai thấu hiểu được, thực sự đây là đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn. Dẫn dắt người xem vượt qua những giới hạn của không gian thời gian và cả những câu chuyện.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >