Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đăng ký hiến tạng
11889     1
Xuất bản 30 tháng 12, 2016
Ca sỹ Nguyễn Phi Hùng cùng 600 người đã cùng ký vào đơn đăng ký hiến tạng sau khi mất nhằm chung tay vì sự sống.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >