Chia tay Toronto (Canada) trong bão tuyết
12851     1
Xuất bản 20 tháng 01, 2017
Đoàn diễn của Chí Trung hiện tại đang ở Toronto - Canada và đoàn sắp sửa di chuyển đến địa điểm khác lưu diễn, Tạm chia tay Toronto trong bão tuyết...
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >