Giản Thanh Sơn với phóng viên ảnh Nick Út - Huyền thoại giản dị.
18148     1
Xuất bản 01 tháng 12, 2016
Giản Thanh Sơn.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >