Giang Còi " Thương về miền Trung"
5752     1
Xuất bản 07 tháng 07, 2016
Trong chuyến hành quân về phía Tây Bắc, NS Giang Còi không ngừng " " thương về miền Trung".
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >