Giỗ Tổ sân khấu - Thanh Hằng, Thanh Hà
7633     1
Xuất bản 30 tháng 09, 2016
Một clip hậu trường, ghi lại quá trình chuẩn bị và cúng Tổ sân khấu của đôi song ca Thanh Hằng, Thanh Hà.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >