Hành trình "Ta là tất cả của nhau" - Trương Quỳnh Anh & Tim
17516     1
Xuất bản 30 tháng 11, 2016
Bjo là lúc ghi lại nhật kí kể cho các bạn nghe về ngày đầu tiên quay "TA LÀ TẤT CẢ CỦA NHAU" tại Hà Nội nhé. Nhật kí này do vc mình tự quay và bạn QA tự dựng lại nên có đôi chỗ hình dừng lại hơi kì cục,nhạc ra vô hơi hếttt hồn,cả nhà thôn...
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >