Hanoitourist - Bản tin Ngày mới QPTV ngày 12 10 2016
17251     1
Xuất bản 01 tháng 11, 2016
Quan điểm của Hanoitourist trong việc phát triển du lịch gắn liền với làng nghề gốm sứ Bát Tràng truyền thống xung quanh khu vực thủ đô.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >