Hoàng cung bên Hàn còn thua xa Thành Nội ở Huế
3223     1
Xuất bản 06 tháng 10, 2016
Đó là nhận xét của cá nhân Én khi đi tham quan ở đây, còn các bạn xem clip xong có ý kiến thế nào?
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >