Lời tự sự của Chí Trung khi vợ giận
4437     1
Xuất bản 20 tháng 01, 2017
Những lúc vợ giận chẳng biết làm gì chi bằng hát tặng vợ đôi lời...
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >