Người đẹp Bạch Ngọc Quỳnh
8685     4
Xuất bản 27 tháng 07, 2017
Nếu như được chọn một vẻ đẹp cho con người, Ngọc Quỳnh sẽ chọn vẻ đẹp tự nhiên, vì theo Ngọc Quỳnh cái gì đến tự nhiên nó cũng đều đẹp cả và nó tồn tại mãi mãi với thời gian.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >