Nhiếp ảnh từng chụp ảnh TT Obama trong nhà trắng.
5414     1
Xuất bản 01 tháng 12, 2016
Nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >