NS Chí Trung giới thiệu thủy điện Nậm Na 3
14836     1
Xuất bản 14 tháng 02, 2017
Hiện tại Chí Trung đang có mặt trên thủy điện Nậm Na 3, công trình đang thi công và sắp đi vào hoạt động, ở đây nước chảy rất dữ dội...
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >