Phượt Yêu Đảo Cô Tô
3613     1
Xuất bản 15 tháng 10, 2016
Chuyến hành trình trên Cô Tô kéo dài tới 5 ngày vì gió to sóng dữ, không thể về đất liền . 1 chuyến đi đáng nhớ!
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >