Phút bấn loạn trong lúc nghỉ giải lao
15105     1
Xuất bản 18 tháng 04, 2016
Tại một vở diễn, lúc nghỉ giải lao Huỳnh Lập tỏa ra khá bấn loạn làm cho các bạn thành viên trong nhóm Tía Lia ai cũng điều có một phút mất hồn.
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >