Huỳnh Lập song ca cùng Quang Trung hit "Mình yêu nhau từ kiếp nào"
6988     1
Xuất bản 23 tháng 04, 2019
Màn song ca "Mình yêu nhau từ kiếp nào" của Huỳnh Lập và Quang Trung.
Danh mục:      GIẢI TRÍ
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >