Đào Anh Khánh bị đuổi khi đang trình diễn
4164     1
Xuất bản 07 tháng 01, 2016
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh có lần bị đuổi khi đang trình diễn nghệ thuật ở bãi giữa sông Hồng.
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >