Bài hát kỳ kỳ mà vũ đạo cũng... thấy ghê!
18685     1
Xuất bản 20 tháng 05, 2016
Gao cá lô, không biết nguyên bản của bài hát này ra sao, nhưng nghe Huỳnh Lập hát thì... ghê quá!
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >