Chí Trung "dỗ bò" khó hơn "dỗ gái"
12376     1
Xuất bản 13 tháng 09, 2016
Sau khi trao bò cho người dân, Chí Trung đã phải dỗ bò, cho nó ăn, anh còn chia sẻ dỗ bò khó hơn dỗ dành phụ nữ./
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >