Dặn dò thí sinh trước mùa thi
7168     1
Xuất bản 23 tháng 05, 2016
Nghe Huỳnh Lập dặn dò các thí sinh trước mùa thi nè. Không biết là động viên hay đe dọa nữa...
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >