Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em - Hồ Quang 8
7496     1
Xuất bản 12 tháng 12, 2016
Lời Bài Hát: Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em - Hồ Quang 8 Dòng sông Đáy quê em Sông trăng hay sông lụa Nong kén vàng như lúa Tròn vành một góc trời Dòng sông Đà quê anh Đá dựng ghềnh dựng thác Nước reo thành điệu nhạc Nguồn than trắng vô biên [ĐK:] Dòng sông quê em Dòng sông quê anh Sóng xanh như mắt trẻ Sao giống nhau đến thế Tiếng mưa như tiếng tằm ăn Tiếng mưa như tiếng tằm ăn Sông cho anh làm thơ Về sức gầm của sóng Về tầm cao chiều rộng Những thiết kế công trình Dòng sông quê em Dòng sông quê anh Dòng sông yêu thương Dòng chung đôi ta
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >