Giới thiệu hậu trường phim hài Chôn Nhời 2
11566     1
Xuất bản 04 tháng 01, 2017
Các bạn đã nghe phần Giới thiệu hậu trường phim hài Chôn Nhời 2 chưa? Phạm Bằng nói có thể có Chôn Nhời 10, Cơ mà giờ.... Đây là Ca khúc trong phim hài Chôn Nhời 2 do Đạo diễn : Phạm Đông Hồng chỉ đạo
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >