"Lý trưởng" thời nay... rất có ý khi hút thuốc
3964     1
Xuất bản 22 tháng 11, 2016
Một chút hình ảnh đoàn chương trình Lục Lạc Vàng ở Quảng Nam, Chí Trung diện vai Lý Trưởng nhưng rất là có ý tứ khi hút tẩu.
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >