Mỹ Linh hát sai lời bài hát: Biển Hát Chiều Nay
3946     1
Xuất bản 01 tháng 06, 2016
Trong buổi tập hát cùng những diva khác, Mỹ Linh đã hát sai một câu trong bài hát Biển Hát Chiều Nay, các bạn cùng đón xem Mỹ Linh hát sai ở câu nào nhé?
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >