Mỹ Uyên khóc ngất trên sân khấu Giấc Mơ
13533     1
Xuất bản 03 tháng 11, 2016
Để chuẩn bị cho vở kịch thể nghiệm - Giấc Mơ, NSUT Mỹ Uyên cùng các cộng sự đã bỏ ra không ít mồ hôi, nước mắt...
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >