Phản ứng của khán giả khi xem nhóm Tía Lia diễn.
16507     1
Xuất bản 23 tháng 05, 2016
Khán giả trẻ đã rất hào hứng xem Huỳnh Lập và nhóm Tía Lia diễn. Sân khấu nhỏ nhưng chật khán giả và đầy ắp tiếng cười.
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >