Vịt hóa thiên nga phiên bản Sushi
12702     1
Xuất bản 26 tháng 09, 2016
Vừa vẽ mặt cho ảnh vừa cười: "Mẹ cười j dạ mẹ,sao cười quài dạ mẹ??" " mẹ đang biến con thành siêu nhân đỏ"hahhaaaa Hợp tác tốt quá,kiu làm j làm đó ah,kưng kưng. Thấy e có bựa hok???
Danh mục:      HẬU TRƯỜNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >