Bài hát: Lời Người vọng mãi
11470     1
Xuất bản 31 tháng 08, 2016
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương là một người con đất Quảng Bình. Ông có nhiều bài hát cách mạng, tình ca nổi tiếng như Tình ta biển bạc đồng xanh, Giọng hò sông Mã, Thành Huế chúng mình thương, Hành khúc Thanh niên Việt Nam... ông là cha của nữ ca sĩ Mỹ Lệ.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >