Chị Tôi - Mỹ Linh
11247     1
Xuất bản 21 tháng 12, 2016
Lời bài hát: Chị Tôi Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh Ngày chị sinh trời cho làm thơ Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở Cho làm câu hát để người lý lơi. Ngày chị sinh trời cho làm thơ Vấn vương với sợi tơ trời Tình riêng bỏ chợ Tình người đa đoan.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >