Chí Trung chịu sức ép tâm lý khi dẫn Lục lạc vàng
5042     1
Xuất bản 12 tháng 05, 2016
Sau 2 buổi quay những số đầu tiên của Lục lạc vàng, Chí Trung vẫn cảm thấy khá áp lực, nhất là hay bị quên phần lời dẫn...
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >