Gợi nhớ quê hương - Đàn bầu cải tiến của Mai Đình Tới
5365     1
Xuất bản 06 tháng 10, 2016
Người nghe hoàn toàn không biết đến sự cải tiến của Mai Đình Tới, vì âm thanh của cây đàn bầu vẫn rất ngọt ngào tinh tế, chỉ có cách chơi của nghệ sĩ đa dạng hơn, thoải mái hơn thôi.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >