[Live] Tình nhân - Nguyễn Hải Yến
17040     1
Xuất bản 29 tháng 03, 2016
"Làm sao để em giữ được anh? Làm sao bây giờ?" những ca từ hết sức tâm trạng qua giọng hát của Nguyễn Hải Yến.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >