Mô phỏng chương trình Siêu trí nhớ
17705     1
Xuất bản 07 tháng 10, 2016
Clip như một TVC viral, giới thiệu cơ bản quá trình cũng như các bước tiếp nhận phương pháp rèn luyện kỹ năng siêu trí nhớ dựa vào phân tích khoa học não bộ con người
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >