Ông vua quạt cổ đất Hà Thành.
18240     1
Xuất bản 15 tháng 11, 2016
KLG Trần Công Phúc được nhiều người gọi bằng những cái tên rất “kêu” như “thần gió” hay “vua quạt cổ đất Hà Thành”.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >