Nghễ sĩ đường phố: Đánh đàn bằng răng!
5228     1
Xuất bản 30 tháng 09, 2016
Nghệ sĩ Đoàn Dự là một người bị khuyết tật. Thế nhưng ông đã không ngừng phấn đấu, và đã khổ luyện thành tài kỹ thuật đánh đàn bằng răng. Ông chơi thành thục như người khác chơi bằng tay. Ông đã được công nhận Kỷ lục Việt Nam. Đây là clip ông biểu diễn đường phố.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >