Nghệ sĩ Đoàn Dự biểu diễn chơi đàn bằng răng
5291     1
Xuất bản 07 tháng 10, 2016
Quái kiệt Đoàn Dự vừa có khả năng chơi đàn bằng răng kỳ tài, vừa có một chất gọng rất tốt, hát hay.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >