Nhành dương cứu khổ
10664     1
Xuất bản 29 tháng 06, 2018
Nhành dương cứu khổ Nhạc: Thích Trường Khánh Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng mắt Mẹ đang nhìn uy nghiêm thương đàn con chịu đau thương sống trong bể khổ trầm lâm con quỳ trước Mẹ niêm hương mắt buồn giữ lệ vương vương nhắc thầm tên Mẹ yêu thương xin Mẹ chứng chi lòng con Quan Âm Mẹ hiền xin Mẹ thương chúng con giọt nước cành dương xóa sạch bao ưu phiền Nam Mô Mẫu Từ tay Mẹ thường đón đưa vạn kiếp trần lao Mẹ đã dấn thân vào con đã quay về nơi đây hương từ chiếu tỏa mây bay muôn lòng ấm lại hôm nay nhánh dương cứu khổ từ đây
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >