NSND Việt Cường: "Chí Trung được mọi người yêu mến"
3079     1
Xuất bản 23 tháng 05, 2016
Cùng lắng nghe những tâm sự rất chân thành và đầy yêu mến của NSND Việt Cường - Tổng đạo diễn chương trình Lục lạc vàng - đối với Chí Trung
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >