Phạm Hoàng Thắng: Sáng chế "Máy gặt đập liên hợp"
15848     1
Xuất bản 23 tháng 11, 2016
Vì đam mê vì lợi ích của cộng đồng mà tôi quyết tâm làm cho bằng được
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >