Quách Hồ Ninh - Người giả được nhiều âm thanh nhất VN
9149     1
Xuất bản 29 tháng 09, 2016
Với biệt tài giả được nhiều giọng, nhiều tiếng kêu, âm thanh... Nghệ sị Quách Hồ Ninh được Kỷ lục Việt Nam xác nhận.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >