Quản trị Nhân sự cho Doanh nhân khởi nghiệp - TS Hoàng Trung Dũng
18795     1
Xuất bản 02 tháng 05, 2018
Bài giảng của Ts Hoàng Trung Dũng Chủ tịch : Học viện chiến lược và nhân sự Kingsman Phó tổng Giám đốc Nhân sự Maritime Bank Phó tổng GĐ nội chính tập đoàn TASCO
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >