Sáng chế xe phun thuốc trừ sâu
5405     1
Xuất bản 16 tháng 11, 2016
Các sản phẩm sáng chế, sáng tạo của Hoàng Thắng luôn hướng tới sự phát triển của cộng đồng nông thôn.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >