Start - Up Coaching - Bài Giảng TS.Hoàng Trung Dũng ( Quản trị Nhân sự )
9230     1
Xuất bản 02 tháng 05, 2018
Quản trị nhân sự cho nhà khởi nghiệệp - Chuyên đề đầu tiên trong 5 chuyên đề của khóa Huấn luyện Nhà khởi Nghiệp Giảng viên : TS.Hoàng Trung Dũng Chủ tịch học viện Chiến lợợc và Nhân sự Kingsman Phó tổng GĐ tập đoàn Tasco Tổng Giám đốc công ty TNHH T`Hospital
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >