Sự cố hi hữu của Lê Trọng Hiếu tại Hội trai HUTECH 2013
10019     1
Xuất bản 24 tháng 12, 2015
Sự cố xảy ra khi đĩa của ca sĩ Lê Trọng Hiếu 2 lần không đọc được, hãy xem anh ấy xử lí như thế nào nhé!
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >