Teaser Chat với Mozart 2 cuả Diva Mỹ Linh
16750     1
Xuất bản 22 tháng 01, 2018
Ấp ủ dự định trong 2 thập kỷ - Sau sự thành công rực rỡ của "Chat với Mozart 1" Diva Mỹ Linh đã quyết định chọn 1 ngày đẹp trời ra mắt Album Chat với Mozart 2.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >