Tiết mục sáng tác "Anh dế mèn" tại Trại hè Âm nhạc của Young Hit Young Beat
17256     1
Xuất bản 08 tháng 09, 2017
Học viện Âm nhạc Young Hit Young Beat tổ chức Trại hè Âm nhạc, các bé Young Hit Young Beat Trung Hòa thể hiện tiết mục sáng tác "Anh dế mèn".
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >