Vai trò của người lao động - Tiến sĩ Mộc Quế
15219     1
Xuất bản 27 tháng 12, 2016
Nếu muốn xây dựng được mô hình kinh tế thì người chủ trang trại, giám đôc, các quản lý phải am hiểu cách quản lý và có được năng lực quản lý.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >